Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

01Tháng chín2014

NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 là Nghị định mới về quản lý chất lượng công trình đã được Chính phủ ban hành để thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP năm 2004.

 

Theo đó, yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải tập trung để thẩm tra chất lượng các đồ án thiết kế kỹ thuật. Còn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải thẩm tra cả chi phí xây dựng, thay vì trước đây chúng ta chỉ giao cho chủ đầu tư làm nhiệm vụ này. Trước đây vai trò quản lý của nhà nước rất mờ nhạt, các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương chưa có cơ chế để vào cuộc thực hiện tiền kiểm, chủ yếu vẫn là kiểm tra những giai đoạn sau khi sự việc đã rồi, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu tư. Nghị định về quản lý chất lượng sẽ làm thay đổi một cách căn bản, giúp quá trình quản lý đầu tư chặt chẽ, tăng cường vai trò của nhà nước, tránh thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng. 

CÁC BẠN CÓ THỂ DOWNLOAD TOÀN BỘ NGHỊ ĐỊNH FILE WORD TẠI ĐÂY HOẶC MỤC VĂN BẢN QPPL TRANG WEB NÀY

Nghị định số 15/2013/ND-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ vè Quản lý chất lượng công trình xây dựng